czwartek, 28 marca 2013

Triduum Paschalne - Wielki Czwartek

3 dni, 3 obrazy. Dzisiaj obraz pierwszy - Ostatnia Wieczerza. Zastanawiałem się nad dwoma przedstawieniami: Leonardo da Vinci i Salvadora Dali. Wybrałem ten pierwszy, ten najbardziej klasyczny. Nie będę go interpretował, każdy może zrobić to sam.